kuva

sopimukset

Valokuvat

Sopimukset

Jäsenhakemuslomake

Yhdistyksen logo

Suomen Konepäällystöliitto on sopijaosapuolena mm. energiateollisuuden ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden ja merenkulkualan kotimaan matkustaja-alusliikenteen ja ulkomaanliikenteen työehtosopimuksissa sekä julkisella sektorilla mm. rajavartiolaitoksen ja luotsaustoimialan virka- ja työehtosopimuksissa.

Linkki konepäällystöliiton sivuille teollisuuden sopimuksiin.

Linkki konepäällystöliiton sivuille merenkulun sopimuksiin.

Linkki konepäällystöliiton sivuille julkisen sektorin sopimuksiin.