kuva

tietoa yhdistyksestä

Tietoa yhdistyksestä

Säännöt

Johtokunta

Rauman Konepäällystöyhdistys r.y. on STTK:laisen Suomen Konepäällystöliiton jäsenyhdistys.

Ammattiyhdistys on perustettu vuonna 1926 tehtävänään saattaa kotipaikkakunnallaan ja lähiseudulla olevat Konepäällystöliiton jäsenet yhteistoimintaan heidän ammatillisen tasonsa ja yhteiskunnallisen sekä taloudellisen asemansa kohottamiseksi. Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain erilaisia virkistäytymistilaisuuksia, kuten teatterinäytöksiä ja kylpylämatkoja ja osallistuu paikkakuntansa opiskelijoiden ja työttömien tukemiseen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on
insinööri- tai konemestarikoulutus, vastaava muu teknillinen tai merenkulkualan koulutus tai joka on energia-alan toimihenkilö.

Rauman konepäällystöyhdistyksellä on (30.9.2015) 254 jäsentä, joista opiskelijajäseniä on 5 ja eläkkeellä olevia jäseniä 91. Varsinaisista jäsenistä 83 % työskentelee tai on työskennellyt energia-alalla, 16 % merenkulkualalla ja loput paperi- ja metsäteollisuudessa sekä julkisella sektorilla.

Yhdistyksellä on edustaja Konepäällystöliiton liittohallituksessa.